VM&A H Εταιρία

Σκοπός, Όραμα και Αξίες, Πολιτικές και Ιστορία..


  1. 2002: H VM&A γεννήθηκε το 2002 στην Αθήνα

  2. 2006: Η VM&A συγχώνευεται με εταιρία μεγάλης εξειδίκευσης στα ΣΔΙΤ
  3. 2012: Η VM&A ανασχεδιάζει την εταιρική της ταυτότητα
  4. 2015:Νέα εταιρική έδρα και εγκαταστάσες, Rebranding
  5. 2016: H VM&A διευρύνει την ψηφιακή της παρουσία στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα

Σκοπός μας είναι η δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας μέσω της παροχής των κατάλληλων υπηρεσιών και πόρων την κατάλληλη στιγμή, με υπευθυνότητα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Προωθούμε την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος υψηλής δημιουργικότητας, στο οποίο οι άνθρωποί μας έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν ως θετικές προσωπικότητες και αποτελεσματικοί επαγγελματίες. Αξιοποιούμε το εύρος των δυνατοτήτων μας και προσφέρουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το περιβάλλον εργασίας μας βασίζεται σε μια απλή παραδοχή: Όταν τα στελέχη μας αριστεύουν, τότε οι πελάτες μας ωφελούνται και η επιχείρησή μας ευημερεί.

Εξειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μεγάλων περιβαλλοντικών έργων υποδομών ιδιαίτερα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης υδάτινων πόρων και ενέργειας.

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η πολυετής απασχόληση – εξειδίκευσή μας στην παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες και Τοπική Αυτοδιοίκηση), στον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, σε Τραπεζικούς Οργανισμούς και Funds, καθώς και η εξαιρετική εμπειρία και αποτελεσματικότητα της εταιρίας στις διαδικασίες σχεδιασμού, ωρίμανσης, χρηματοδότησης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. 

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει η VM&A:

- Σύμβουλος ή/και Ανεξάρτητος Ελεγκτής σε διαχείριση, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων ΣΔΙΤ

- Σύμβουλος Χρηματοδοτών σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα

- Περιβαλλοντικός και Κοινωνικός Σύμβουλος σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα

 -Σύμβουλος σε τεχνική, διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση, ανάθεση, συντήρηση και λειτουργία έργων, προγραμμάτων, κατασκευών και συμβάσεων

- Εκπόνηση και έλεγχος  μελετών και τευχών δημοπράτησης για όλα τα είδη έργων υποδομής

about us - awards
about us - awards
about us - awards

Το έργο: «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» βραβεύτηκε από το οικονομικό περιοδικό Word Finance ως το έργο της χρονιάς στην κατηγορία « Έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων 2013». Στο έργο αυτό, η VM&A είναι μέλος της ομάδας της Mott MacDonald, στο ρόλο του τεχνικού συμβούλου χρηματοδοτών.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Βαγγέλης είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της VM&A. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στη διαχείριση έργων κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης υδάτινων πόρων και ενέργειας, καθώς και πολυετή εμπειρία στα ολοκληρωμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των ομάδων συμβούλων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας.


ΑΘΗΝΑ ΑΙΔΙΝΗ


Η Αθηνά είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και υλικών για την εξυγίανση νερού και αέρα και την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, στις εναλλακτικές τεχνολογίες ενέργειας, στον έλεγχο της ρύπανσης υδάτων και ατμόσφαιρας, στην περιβαλλοντική τεχνολογία και στην αποκατάσταση ρυπασμένων υδάτων. Επιπλέον, έχει αποδεδειγμένη πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών συστημάτων όπως στο υδάτινο περιβάλλον, στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην οικολογία των οικοσυστημάτων και στην χημική και βιοτεχνολογική ανάπτυξη.


ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ


Ο Στράτος είναι νομικός σύμβουλος της VM&A σε θέματα σχετικά με την ανάθεση και την νομοθεσία συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Η πολύχρονη εμπειρία του, σε εμπορικές συμβάσεις όπως και στη δημόσια ανάθεση αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων προεπιλογής και στις προσκλήσεις υποβολής δεσμευτικών προσφορών, αποτελεί για την εταιρία πολύ σημαντικό κεφάλαιο.


ΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΥΜ


Ο Ντίνος είναι διευθυντής Ανάπτυξης στην VM&A. Είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός και διαθέτει 22 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Έχει πολύ καλή γνώση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής ή/και ως μέλος της ομάδας έργου στην ωρίμανση και υλοποίηση (μελέτες διαχείρισης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου) μεγάλου αριθμού έργων για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.  


ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΝΕΡΗ


Η Ματίνα είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός και διευθύντρια Υλοποίησης. Έχει 20 έτη εμπειρίας στον τομέα των έργων προστασίας περιβάλλοντος, από το σχεδιασμό μέχρι και τη λειτουργία και περιβαλλοντική παρακολούθησή τους. Έχει συμμετάσχει στην ομάδα μελέτης για την ωρίμανση και υλοποίηση πολλών έργων περιβάλλοντος και έχει σημαντική εμπειρία στο συντονισμό συμβάσεων παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.


ΑΘΗΝΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ


Η Αθηνά είναι η Διευθύντρια Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει 29ετή επαγγελματική εμπειρία και έχει συμμετάσχει σε πολλά περιβαλλοντικά έργα, κυρίως στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Έχει εξειδίκευση σε θέματα οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και γενικότερα επενδυτικών σχεδίων. 


Γνωρίστε τους Τομείς δραστηριότητας της VM&A

Η VM&A παρέχει συμβουλευτικές και διεπιστημονικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τους επιχειρηματικούς τομείς του Περιβάλλοντος (επεξεργασία λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης, αφαλάτωση), των Μεταφορών (έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα), των Έργων Υποδομής (Κέντρα Logistics, Θεματικά πάρκα και πολιτιστικά κέντρα, ψηφιακός σχεδιασμός, αστική ανάπτυξη) και τέλος των Ενεργειακών Πόρων (Ενέργεια από απορρίμματα και βιομάζα, έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή εξοικονόμηση).


Όλοι οι ΤομείςTop