Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ωρίμανση έργων διαχείρισης απορριμμάτων
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ωρίμανση έργων διαχείρισης απορριμμάτων
Η VM&A, ως τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος, υποστηρίζει την Περιφέρεια Κρήτης σε τρία έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη, πιο συγκεκριμένα στο Αμάρι, στο Ηράκλειο και στη Σητεία. Το έργο στο Ηράκλειο αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας διαχείρισης αποβλήτων που λειτουργεί με τεχνολογία βιοξήρανσης και παράγει SRF. Στο Αμάρι και στη Σητεία, τα έργα σχεδιάστηκαν να λειτουργήσουν μέσω της τεχνολογίας αναερόβιας χώνευσης. Η VM&A υποστήριξε την Περιφέρεια, στην ωρίμανση των τριών αυτών έργων, μέσω της προετοιμασίας λεπτομερούς σχεδιασμού και στην οριστικοποίηση όλων των εγγράφων συμβασιοποίησης καθώς και των εγγράφων αίτησης πιθανής χρηματοδότησης.

Top