Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου
Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου
Η διαχείριση των αποβλήτων στο Δήμο Μυκόνου χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα λόγω της αυξημένης τουριστικής προσέλευσης κατά τους θερινούς μήνες. Οι ποσότητες των αποβλήτων σχεδόν διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Η VM&A υποστηρίζει τον Δήμο Μυκόνου στην εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Μυκόνου ασχολείται με το πρόβλημα της δημιουργίας αποβλήτων, την συλλογή και την διάθεση τους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (περίπου 2.250 τόνοι αποβλήτων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου) και κατά τους χειμερινούς μήνες (περίπου 377 τόνοι αποβλήτων). Ο Δήμος Μυκόνου έχει πλέον σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Top