Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης αποβλήτων της Πράξης: Τεχνική Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Δήμου Πύλου – Νέστορος
Τεχνική υποστήριξη έργων διαχείρισης αποβλήτων της Πράξης: Τεχνική Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Δήμου Πύλου – Νέστορος
Πρόκειται για μια μονάδα διαλογής και κομποστοποίησης στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, με δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 12.500 τόνους αποβλήτων. Η VM&A υποστήριξε τον Δήμο στον εντοπισμό των τοπικών αναγκών και στον σχεδιασμό ενός τοπικού προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων. Πέραν της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, η εργασία του Συμβούλου περιλάμβανε και την σύνταξη όλων των διαγωνιστικών εγγράφων και των τεχνικών προδιαγραφών για την επιτυχή δημοπράτηση και ολοκλήρωση του έργου.

Top