Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕΠ)
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕΠ)
Έργα | Περιβάλλον | Μακεδονία

Η VM&A, ενεργώντας ως υπεργολάβος της Mott MacDonald, συμμετέχει στην ομάδα του τεχνικού συμβούλου χρηματοδοτών κατά την διάρκεια του due diligence έως και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο, την κατασκευή και την παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου.

Η Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία είναι το πρώτο έργο απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και θα αποτελείται από τις εξής μονάδες:

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος (ΧΥΤΥ)
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κοζάνης
9 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στα Γρεβενά, στην Εορδαία, στο Βόιο, στη Σιάτιστα, στη Φλώρινα, στο Αμύνταιο, στην Καστοριά, στα Σέρβια και στη Δεσκάτη.

Το έργο απαιτεί χρηματοδότηση 35 εκ. € για μια περίοδο σύμβασης είκοσι επτά (27) ετών. Σκοπός του έργου είναι η διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω μονάδας επεξεργασίας μέγιστης ετήσιας δυναμικότητας 120.000 τόνων. Ο συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας, 300.000 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ 2011), θα εξυπηρετείται από το πρωτοπόρο αυτό περιβαλλοντικό έργο μέσω ΣΔΙΤ.


Top