Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
Έργα | Περιβάλλον | Πελοπόννησος

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των απαραίτητων υποδομών για την αποτελεσματική και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των δημοτικών στερεών απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/EC (Waste Framework Directive). Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει τρεις (3) μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 200.000 τόνων απορριμμάτων, τρεις (3) χώρους υγειονομικής διάθεσης υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) συνολικής χωρητικότητας περίπου 3.780.000 m3 και δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Το έργο θα λύσει οριστικά την παράνομη διάθεση απορριμμάτων στην Περιφέρεια. Η χρηματοδότησή του θα προκύψει από κονδύλια ευρωπαϊκά ύψους 66 εκ. € και ιδιωτικά ύψους 100 εκ. €.

Η VM&A είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης του έργου. Είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που η διαγωνιστική διαδικασία διεξήχθη μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου.


Top