Σχετικά με την VM&Aon Experienced Engineering Management

Είμαστε εταιρία συμβούλων μηχανικών και συμβούλων ανάπτυξης που προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων και πολιτικών τους, καθώς και την υλοποίηση των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοί μας προσφέρουν διεπιστημονικές υπηρεσίες, με καινοτόμες μεθόδους προσέγγισης, συνδυάζοντας εμπειρία και αποτελεσματικότητα.


Περισσότεραabout us

VMA Sectors of Services Graphic display


Τομείς Δραστηριότητας

Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στην διαχείριση μελετών και έργων κυκλικής οικονομίας, υδάτινων πόρων και ενέργειας. Προσεγγίζουμε τα έργα που αναλαμβάνουμε με έμφαση στην εναρμόνισή τους με την ισχύουσα νομοθεσία, την οικονομική τους βιωσιμότητα και την δημιουργία κυκλικής οικονομίας και πράσινων θέσεων εργασίας.

ΠερισσότεραΠρόσφατα Έργα

Τα πρόσφατά μας έργα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την τρέχουσα κατάστασή τους και διαρκή επικαιροποίηση των σημαντικών ζητημάτων για την εξέλιξη και την ολοκλήρωσή τους.Δείτε τα Πρόσφατα Έργα μας


Our Featured Projects, image displaying Engineering Works


 

Γεωγραφική Εμβέλεια

Η παρουσία μας στον τομέα μηχανικών συμβούλων, συμβούλων διαχείρισης και συμβούλων ανάπτυξης σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από την εποικοδομητική συνεργασία μας με την Mott MacDonald Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια εταιρία με παγκόσμια αναγνωρισμένη παρουσία.

Top