VM&A H Εταιρία

Σκοπός, Όραμα και Αξίες, Πολιτικές και Ιστορία..


  1. 2002: H VM&A γεννήθηκε το 2002 στην Αθήνα

  2. 2006: Η VM&A συγχώνευεται με εταιρία μεγάλης εξειδίκευσης στα ΣΔΙΤ
  3. 2012: Η VM&A ανασχεδιάζει την εταιρική της ταυτότητα
  4. 2015:Νέα εταιρική έδρα και εγκαταστάσες, Rebranding
  5. 2016: H VM&A διευρύνει την ψηφιακή της παρουσία στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα

Σκοπός μας είναι η μεγιστοποίηση του επιχειρηματικού κέρδους των πελατών μας μέσω της παροχής των κατάλληλων υπηρεσιών και πόρων την κατάλληλη στιγμή. Δεν θέλουμε να είμαστε οι μεγαλύτεροι αλλά θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι.

Προωθούμε την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος υψηλής δημιουργικότητας, στο οποίο οι άνθρωποί μας έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν σαν θετικές προσωπικότητες και αποτελεσματικοί επαγγελματίες. Εφόσον καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε το εύρος των δυνατοτήτων μας, μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Το περιβάλλον εργασίας μας βασίζεται σε μια απλή παραδοχή: Όταν τα στελέχη μας αριστεύουν, τότε οι πελάτες μας ωφελούνται και η επιχείρησή μας ευημερεί.

H VM&A AE εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μεγάλων περιβαλλοντικών έργων υποδομών ιδιαίτερα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Η παροχή των υπηρεσιών της VM&A AE ξεκινά από τη μελέτη, ωρίμανση, χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό του αντικειμένου του έργου και την επίβλεψή του κατά την περίοδο των εργασιών και των υπηρεσιών από τη θέση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή (Independent Certifier) και του Τεχνικού Συμβούλου Χρηματοδοτών (Lenders’ Technical Advisor). Η VM&A AE παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε έργα Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από την πλευρά των χρηματοδοτών των έργων υποστηρίζοντας σε τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά θέματα κατά το στάδιο μέχρι και το χρηματοοικονομικό κλείσιμο αλλά και την περίοδο εργασιών και υπηρεσιών.

Συγκριτικό Πλεονέκτημα της VM&A σήμερα είναι η πολυετής απασχόληση – εξειδίκευσή της στην παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες και Τοπική αυτοδιοίκηση), στο ευρύτερο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα καθώς και η εξαιρετική εμπειρία και αποτελεσματικότητα της εταιρίας στις διαδικασίες Σχεδιασμού, Ωρίμανσης, Χρηματοδότησης, Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Πόρων.Οι εξιδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει η VM&A περιλαμβάνουν τα εξής:

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού, τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης διοίκησης έργου (Project management) και διαχείρισης κατασκευής (construction management), χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων έργων υποδομής και προγραμμάτων.
Ανάληψη, σύνταξη, εκτέλεση και ο έλεγχος πάσης φύσεως μελετών και τευχών δημοπράτησης για όλα τα είδη έργων υποδομής.
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας έργων υποδομής.
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή/και ανεξάρτητου ελεγκτή για την διαχείριση, σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων παραχώρησης ( Έργα ΣΔΙΤ).
Μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας μεγάλων και σύνθετων οργανισμών όπως δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Η VM&A δεσμεύεται στην τήρηση των πολιτικών της περί κοινωνικής ευθύνης, υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, βιώσιμης ανάπτυξης, δεοντολογίας, ισότητας, διαφορετικότητας και περιβάλλοντος.

Η δέσμευσή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη: Η VM&A έχει αποδείξει μέσα από τον κύκλο εργασιών της αλλά και την καθημερινή της λειτουργία τον υψηλό βαθμό δέσμευσής της στην βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος ήταν ανέκαθεν βασική αρχή της εταιρίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο επιχειρηματικό μας πρόγραμμα. Λειτουργούμε σε όλες τις κλίμακες της οργανωτικής μας δομής με σεβασμό στο περιβάλλον και συγκεκριμένα προωθούμε την εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών αλλά και την μείωση παραγωγής αποβλήτων.

about us - awards

Το έργο: «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» βραβεύτηκε από το οικονομικό περιοδικό Word Finance ως το έργο της χρονιάς στην κατηγορία « Έργο Διαχείρισης Απορριμμάτων 2013». Στο έργο αυτό, η VM&A είναι μέλος της ομάδας της Mott MacDonald, στο ρόλο του τεχνικού συμβούλου χρηματοδοτών.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος


Ο Βαγγέλης είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός. Ως ειδικός στην διαχείριση έργων απορριμμάτων και λυμάτων είναι σε θέση να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να συντονίζει ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά συστήματα που σκοπό έχουν την βελτιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος. Κατά την διάρκεια της καριέρας του, έχει εμπλακεί σε θέσεις Διευθυντή Έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησης από τη διαμόρφωση των στόχων διαχείρισης απορριμμάτων μέχρι την υλοποίηση των πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων και τέλος την αξιολόγηση της επιτυχίας των σχεδίων διαχείρισης. Ο ρόλος του υπήρξε καταλυτικός, ενώ κατείχε θέση υψηλής ευθύνης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, στην σημαντική μείωση της ρύπανσης λόγω απορριμμάτων και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εξειδίκευσή του στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων, τον καθιστά διαχρονικά τον καταλληλότερο άνθρωπο στην VM&A στην προετοιμασία σχετικών στρατηγικών διαχείρισης και στην καθοδήγηση ομάδων συμβούλων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων. Από το 2009, ο Βαγγέλης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της VM&A και έκτοτε η εταιρία έχει ανταποκριθεί σε πολλαπλές επιχειρηματικές ευκαιρίες, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την βιομηχανία και έχει μεγιστοποιήσει τα κέρδη της.


ΑΘΗΝΑ ΑΙΔΙΝΗ


Η Αθηνά είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και υλικών για την εξυγίανση νερού και αέρα και την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, στις εναλλακτικές τεχνολογίες ενέργειας, στον έλεγχο της ρύπανσης υδάτων και ατμόσφαιρας, στην περιβαλλοντική τεχνολογία και στην αποκατάσταση ρυπασμένων υδάτων. Επιπλέον, έχει αποδεδειγμένη πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών συστημάτων όπως στο υδάτινο περιβάλλον, στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην οικολογία των οικοσυστημάτων και στην χημική και βιοτεχνολογική ανάπτυξη.


ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ


Ο Στράτος είναι νομικός σύμβουλος της VM&A σε θέματα σχετικά με την ανάθεση και την νομοθεσία συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Η πολύχρονη εμπειρία του, σε εμπορικές συμβάσεις όπως και στη δημόσια ανάθεση αγαθών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ερωτηματολογίων προεπιλογής και στις προσκλήσεις υποβολής δεσμευτικών προσφορών, αποτελεί για την εταιρία πολύ σημαντικό κεφάλαιο.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ


Ο Δημήτρης είναι Τεχνικός Διευθυντής στη VM&A. Έχει 22 έτη εμπειρίας σε έργα διαχείρισης περιβάλλοντος και αστικών απορριμμάτων έχοντας συμμετάσχει σε πολλά έργα σαν υπεύθυνος υλοποίησης και συντονισμού. Έχει σημαντική εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα, σε εκπόνηση τεχνικών μελετών, στην υλοποίηση έργων στους τομείς Διαχείρισης Στερεών και/ή Υγρών Αποβλήτων και Ενεργειακής Αξιοποίηση Βιομάζας. Έχει εξειδίκευση στην τεχνική υποστήριξη (τεχνικός σύμβουλος, ανεξάρτητος ελεγκτής) κατά τα στάδια του σχεδιασμού, μελέτης, δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας κυρίως έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων.


ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ


Η Δήμητρα είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο. Η εγχώρια όσο και η διεθνή επαγγελματική της εμπειρία συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη εμπορικών τραπεζών, τραπεζών επενδύσεων και άλλων επενδυτικών οργανισμών. Σαν νομικός σύμβουλος, έχει υποστηρίξει όπου χρειάστηκε δανειστές και δανειζόμενους στις οικονομικές τους συναλλαγές. Η συμβολή της, κατά την αναδιάρθρωση, τεκμηρίωση και διαπραγμάτευση σε ένα εύρος τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα στην χρηματοδότηση αγοράς, έργου (ΣΔΙΤ και έργα υποδομών) έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη και ταυτόχρονα κρίσιμη στην υλοποίηση των έργων της VM&A.

Οικονομικά Μεγέθη (2012-2014)
ΙσολογισμοίΓνωρίστε τους Τομείς δραστηριότητας της VM&A

Η VM&A παρέχει συμβουλευτικές και διεπιστημονικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τους επιχειρηματικούς τομείς του Περιβάλλοντος (επεξεργασία λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης, αφαλάτωση), των Μεταφορών (έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα), των Έργων Υποδομής (Κέντρα Logistics, Θεματικά πάρκα και πολιτιστικά κέντρα, ψηφιακός σχεδιασμός, αστική ανάπτυξη) και τέλος των Ενεργειακών Πόρων (Ενέργεια από απορρίμματα και βιομάζα, έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή εξοικονόμηση).


Όλοι οι ΤομείςTop